>

Polityka Prywatności Strony Internetowej

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej. Pragniemy poinformować Państwa o sposobie postępowania z Państwa danymi osobowymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Administrator
Administratorem danych odpowiedzialnym za zbieranie i przetwarzanie danych jest.Darmex Casing Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem 86-100 Świecie, Sulnowo 53D, dalej jako Administrator.

Inspektor Ochrony Danych
Z naszym Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo skontaktować się pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przetwarzanie danych osobowych
Nasza strona oferuje pole logowania (Strefa Klienta) oraz formularz kontaktowy. Dostęp do Strefy Klienta jest możliwy wyłącznie dla ograniczonej liczby użytkowników z uprawnieniami nadanymi przez Administratora. Dane jakie podają Państwo w polu logowania lub w formularzu kontaktowym są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu umożliwienia użytkownikom logowania się, rejestrowania Państwa pytań oraz udzielania odpowiedzi na Państwa pytania. Administrator realizuje przez to swój uzasadniony interes w postaci umożliwienia udzielania Państwu pełnych informacji na temat oferowanych produktów. Podane danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zalogowania się lub skontaktowania się z nami.
Dane będą przechowywane przez okres 1 roku od momentu usunięcia konta uprawnionego użytkownika lub od momentu ich zebrania za pośrednictwem formularza kontaktowego, a po upływie tego okresu zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Przekazywanie danych podmiotom trzecim
Nie przekazujemy Państwa danych osobowych podmiotom trzecim.

Podmioty przetwarzające
Przekazujemy Państwa dane usługodawcom wspierającym nas w prowadzeniu strony internetowej i powiązanych procesów. Takie przekazywanie odbywa się na podstawie i w zakresie umowy dotyczącej przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 RODO. Nasi usługodawcy są związani ścisłymi instrukcjami i zobowiązaniami umownymi.

Państwa prawa jako użytkowników
RODO gwarantuje użytkownikom określone prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 1. Prawo uzyskania dostępu (art. 15 RODO):
  Mają Państwo prawo uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Państwa dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, również prawo uzyskania dostępu do nich oraz informacji określonych w art. 15 RODO.
 2. Prawo sprostowania i usunięcia danych (art. 16 i art. 17 RODO):
  Mają Państwo prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz, jeżeli to konieczne, prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
  Mają również Państwo prawo żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych pod warunkiem, że zastosowanie ma jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, np. jeżeli dane nie są już niezbędne do zamierzonego celu.
 3. Prawo ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO):
  Jeżeli zastosowanie ma jedna z przesłanek określonych w art. 18 RODO, mają Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych wyłącznie do przechowywania, np., w razie wycofania zgody na przetwarzanie, na okres potencjalnej weryfikacji.
 4. Prawo przenoszenia danych (art. 20 RODO):
  W określonych przypadkach wskazanych w art. 20 RODO, mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, oraz żądać przesłania danych podmiotowi trzeciemu.
 5. Prawo sprzeciwu (art. 21 RODO):
  Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów), mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania takich danych z powodów wynikających z Państwa konkretnej sytuacji. Zaprzestaniemy wtedy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że zaistnieją przekonujące, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub jeżeli przetwarzanie ma na celu ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń.
 6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Zgodnie z art. 77 RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uważają Państwo, że sposób przetwarzania danych Państwa dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Prawo wniesienia skargi przysługuje w szczególności w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  Dane kontaktowe do przedstawiciela ds. ochrony danych osobowych
  Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek dalsze pytania, sugestie lub życzenia związane z ochroną danych, prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem:
  Krzysztof Wilkowski
  Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bezpieczeństwo danych
W celu ochrony Państwa danych przed nieuprawnionym dostępem, wdrożono określone środki techniczne i organizacyjne. Nasza strona internetowa wykorzystuje technologie szyfrujące. Państwa dane zostaną przekazane na nasze serwery i z powrotem za pośrednictwem połączenia chronionego technologią szyfrującą TLS. Przeglądanie strony internetowej zabezpieczonej technologią szyfrującą można rozpoznać poprzez obecność symbolu kłódki w pasku adresu lub poprzez fakt, że pasek adresu rozpoczyna się od formuły https://.

Cookies
Dane użytkowania
Dane zebrane w czasie odwiedzin naszej strony internetowej i korzystania z niej są tymczasowo przechowywane na naszym serwerze dla celów statystycznych w celu podniesienia jakości strony. Dane te obejmują:
•    stronę, z której zostało wysłane zapytanie dotyczące danych,
•    nazwa pliku z danymi,
•    dzień i godzina zapytania,
•    ilość przekazanych danych,
•    status dostępu (plik przesłany, plik nieodnaleziony),
•    opis rodzaju używanej przeglądarki,
•    adres IP komputera wysyłającego zapytanie, skrócony w zakresie takim, by identyfikacja jakichkolwiek danych osobowych była niemożliwa.
Dane użytkowania wskazane powyżej są przechowywane anonimowo i nie stanowią danych osobowych.
Pole logowania wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka). Pliki cookie są niewielkimi częściami danych przechowywanymi i odczytywanymi przez Państwa urządzenie końcowe. Rozróżnia się pliki session cookie, które są usuwane w momencie zamknięcia okna przeglądarki, oraz pliki permanent cookie, które są przechowywane po zakończeniu odwiedzin na stronie. Pliki cookie mogą zawierać dane, które umożliwiają rozpoznawanie wykorzystywanego urządzenia. Jednakże w niektórych przypadkach pliki cookie zawierają informacje jedynie na temat określonych ustawień niestanowiących danych osobowych.
Na stronie wykorzystujemy pliki session cookie w celu optymalizacji lub umożliwienia wsparcia użytkownika.
Istnieje możliwość dostosowania ustawień Państwa przeglądarki tak, że otrzymają Państwo informacje o przechowywaniu lub wykorzystywaniu plików cookie przez odwiedzaną przez Państwa stronę. Dzięki temu wszelkie wykorzystywanie plików cookie będzie dla Państwa oczywiste. Mogą Państwo również w każdym momencie usunąć konfigurację Państwa przeglądarki i zapobiec wykorzystywaniu nowych plików cookie. Jeżeli nie wyrażą Państwo zgody na wykorzystywanie plików cookie, wyświetlanie naszych stron internetowych może nie być optymalne oraz pewne funkcje nie będą technicznie dostępne.

Narzędzia śledzenia
Nie wykorzystujemy narzędzi śledzenia.

+48 52 331 06 00
info@darmex.com.pl
Pon - pt 8.00 - 16.00
Sobota nieczynne
86-100 Świecie
SULNOWO 53D

ul. Posag 7 Panien 1, 02-495 Warszawa
KRS:0000025562
NIP: 5251560414
Regon: 012283129

Cookies PL

Copyright © 2019 Viskase Polska Sp. z o.o.